Política de privacitat


El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.


Mitjançant la lectura de la present Política de privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què VIATGES VIÑOLAS SA recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - http://www3tbooking.com, (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a VIATGES VIÑOLAS SA per altres mitjans.


L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a VIATGES VIÑOLAS SA.


En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "Accepto política privacitat/condicions", l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat i si escau, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta VIATGES VIÑOLAS SA.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?


•Identitat: VIATGES VIÑOLAS SA -Adreça postal: A17080854


•Dirección postal: PL. CATALUNYA,2, 17480 ROSES (GIRONA)


•Telèfon: 972256617


•Correu electrònic: administracio@vinolas.com


- Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLAS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.


Per quant temps conservarem les seves dades?


Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


• Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLAS SA procedeixen del propi interessat.


No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).


- Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLAS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.


No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.


Per quant temps conservarem les seves dades?


Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


• Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.


Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLAS SA procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:


• Dades identificatives


• Adreces postals i electròniques


No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).


- Tractament de DADES de CLIENTS


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLAS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis oferts, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.


No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.


Per quant temps conservarem les seves dades?


Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


• Execució d'un contracte: Prestar els serveis oferts, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.


• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


Les dades es comunicaran als següents destinataris:


• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.


• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.


Empreses prestatàries dels serveis (activitats, tiquets i trasllats) amb la finalitat de prestar-li el servei.


Transferències de dades a tercers països


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLAS SA procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:


• Dades identificatives.


• Adreces postals i electròniques.


• Informació comercial.


- Tractament de DADES de CLIENTS per les reserves mitjançant la web


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLES SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de les reserves efectuades, incloent la gestió del pagament (en el seu cas) i la gestió de les seves peticions i preferències.


No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.


Per quant de temps conservarem les seves dades?


Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Quina es la legitimació per al tractament de les seves dades?


• Execució d’un contracte: Prestar els serveis detallats en la reserva, així com les demés gestions derivades de la mateixa.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


• Agència Tributaria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.


• Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els cobraments corresponents.


•Empreses prestatàries dels serveis (activitats, tickets i trasllats) amb la finalitat de prestar-li el servei.


Transferències de dades a terceres països


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLES SA procedeixen del propi interessat.


Las categories de dades que se tracten son:


• Dades identificatives y bancàries (nº targeta crèdit).


• Direccions postals y electròniques.


• Informació comercial.


- Tractament de DADES de POTENCIAL CLIENT / INTERESSAT


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLAS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de facilitar la informació/pressupost sol·licitat pel potencial client/interessat. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.


Per quant temps conservarem les seves dades?


Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


• Execució d'un contracte (prestació del servei/facilitar la informació sol·licitada).


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


No estan previstes comunicació de dades


Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLAS SA procedeixen del propi interessat.


Les categories de dades que es tracten són:


• Dades identificatives


• Adreces postals i electròniques


• Informació comercial


- Tractament de dades per-MÀRQUETING-PUBLICITAT


(es recomana desplegable)


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En VIATGES VIÑOLAS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis mitjançant mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS...).


No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.


Per quant temps conservarem les seves dades?


Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?


Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:


• Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?


Les dades es comunicaran als següents destinataris:


• Plataformes d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l'enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.


Transferències de dades a tercers països?


No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Com hem obtingut les seves dades?


Les dades personals que tractem en VIATGES VIÑOLAS SA procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:


• Adreces postals i electròniques


• Informació comercial


No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).
(fi desplegable)
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en VIATGES VIÑOLAS SA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, VIATGES VIÑOLAS SA deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


També tindràs dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals. Això significa que tindràs dret a rebre les dades personals que ens hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.


En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.esPolítica de Cookies

Aquesta web empra 'cookies' pròpies i tercers per oferir-te una millor experència i servei. Prement a "acceptar" consenteixes l'ús de totes les cookies, però pots canviar la configuració de les 'cookies' en qualsevol moment. 

Política de cookies